Witamy na stronie polskojęzycznej

Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Irlandii

 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni, poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. 

 

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 

Z preambuły AA; Copyright © by the A.A. Grapevine, Inc.

 Kontakt

(+353) 087 330 1230 

alkoholicy@aadublin.com


Jeśli chcesz się zaznajomić z ruchem AA i szukasz informacji na temat alkoholizmu oraz problemu nadmiernego spożywania alkoholu - zapraszamy do tego działu.

Informacje dla członków ruchu AA, w tym szczegóły mityngów - miejsca i czas spotkań, wydarzenia, służby, literatura i więcej.

Informacje na temat AA dla profesjonalistów, którzy w pracy zawodowej mają kontakt z osobami nadmiernie spożywającymi alkohol oraz dla mediów.