Witamy na polskojęzycznej stronie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Irlandii

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni, poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. 

 

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Z preambuły AA; Copyright © by the A.A. Grapevine, Inc.


Jeśli chcesz się zaznajomić z ruchem AA i szukasz informacji na temat alkoholizmu oraz problemu nadmiernego spożywania alkoholu - zapraszamy do tego działu.

Informacje dla członków wspólnoty AA, w tym szczegóły mityngów - miejsca i czas spotkań, wydarzenia, służby, literatura i więcej.

Informacje dla specjalistów

Informacje na temat AA dla profesjonalistów, którzy w pracy zawodowej mają kontakt z osobami nadmiernie spożywającymi alkohol oraz dla mediów.