Jak Anonimowi Alkoholicy współpracują z profesjonalistami

 

Współpraca, a nie łączenie

 

DOŚWIADCZENIE AA

W wielu krajach następuje gwałtowna zmiana postrzegania zjawiska alkoholizmu. Nawet w obrębie AA spojrzenie na alkoholizm zmienia się nieustannie. We wczesnych latach istnienia AA niektórzy uczestnicy podejmowali się roli "domorosłych" lekarzy wśród pacjentów oddziałów detoksykacyjnych, gdyż nikt inny się tym nie zajmował. Byli tez tacy, co dostarczali jedzenia czy udzielali pożyczek zubożałym alkoholikom.

Dziś AA nie udziela tego rodzaju wsparcia, zajmują się nimi osoby fachowo przygotowane. W broszurach np. "Rzut oka na AA" czy "Grupa AA" można dowiedzieć się, co robi AA, a czego nie. Obecnie największe doświadczenie we współpracy z profesjonalistami posiada Komisja Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi spoza AA Służby Krajowej AA i regionalne Zespoły Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi spoza AA. Na ich staraniach 0 zachowanie litery i ducha Dwunastu Tradycji oparte są poniższe uwagi.

 

1. Nie istnieją żadne sztywne zasady, które można by stosować we wszystkich przypadkach -zwłaszcza jeśli chodzi o rozróżnienie między współpracą, a nie łączeniem się.

 

Ze względu na to, ze w różnych sytuacjach i okresach mamy do czynienia z odmiennymi okolicznościami współpracy, każdy przypadek należy oceniać osobno. Pomaga w tym znajomość doświadczeń AA. Broszura, którą czytacie, oparta w dużej mierze na Dwunastu Tradycjach, przedstawia wynikające z nich podstawowe zasady. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdziecie w tekstach źródłowych AA - ,,12 Kroków i 12 Tradycji" i w "Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość" .

 

2. AA z nikim nie rywalizuje.

 

To, że potrafimy pomoc innym alkoholikom nie wynika ani z wiedzy naukowej, ani fachowej. Jako Anonimowi Alkoholicy ograniczamy się do dzielenia się nabytą bezpośrednio wiedzą o cierpieniu alkoholika i jego zdrowieniu.

My, uczestnicy AA, posiadamy jedną, wyjątkową kwalifikację, by pomagać pijącym -to, oczywiście nasze osobiste doświadczenie. Sami przeszliśmy przez piekło. Obok działalności specyficznej dla AA możemy oczywiście w inny sposób pomagać alkoholikom, nie zapominając jednakże o 12 Tradycjach.

 

Te Tradycje, które mówią o samowystarczalności finansowej, niepobieraniu opłat za naszą działalność, unikaniu polemik czy łączeniu się z kimkolwiek wskazują również, byśmy jako AA nie krytykowali, przeszkadzali lub utrudniali jakąkolwiek działalność niosącą pomoc alkoholikom. Najlepiej służymy nie przez rozdzielanie sądów, ale po prostu dzieląc się osobistym doświadczeniem.

 

3. Organizacje i profesjonaliści spoza AA nie są zobowiązani do przestrzegania Tradycji. Tradycje AA są wyłącznie dla AA.

 

Dobrze jest jednak, gdy osoby i instytucje, z którymi współpracujemy zostaną zaznajomione z Tradycjami — wspólne działania są wtedy efektywniejsze.

 

Powyższy fragment pochodzi z broszury "Jak AA współpracują z profesjonalistami" wydanej przez Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

Download
Wspolpraca z profesjonalistami.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB