Nowicjusz pyta...

Poniższy fragment pochodzi z ulotki o tym samym tytule, wydanej przez Fundację Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików.

 

Niniejszą ulotkę opracowaliśmy z myślą o ludziach, którzy po raz pierwszy stykają się ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików (AA). Staramy się odpowiedzieć w niej na pytania, które najczęściej nurtują nowicjuszy — pytania, które również my sami stawialiśmy, kiedy zetknęliśmy się z AA po raz pierwszy.

 

Czy jestem alkoholikiem?

Jeśli często wypijasz więcej niż zamierzałeś lub chciałeś; jeśli z powodu alkoholu wpadasz w kłopoty; jeśli podczas picia miewasz zaniki pamięci – to być może jesteś alkoholikiem.

Nikt w AA nie postawi ci diagnozy, czy jesteś uzależniony czy nie. Taka decyzja zależy wyłącznie od ciebie.

 

Co mogę zrobić, jeżeli niepokoi mnie moje picie?

Poszukaj pomocy. AA może ci pomóc.

 

Kim są Anonimowi Alkoholicy?

Jesteśmy wspólnotą ludzi — kobiet i mężczyzn -którzy utracili kontrolę nad swoim piciem. W rezultacie popadliśmy w różnego rodzaju kłopoty. Teraz próbujemy wypracować sobie zadowalający sposób życia bez alkoholu — i większości z nas się to udaje. Przekonaliśmy się, że potrzebujemy do tego pomocy i wsparcia innych alkoholików z AA.

 

Czy pójście na mityng do czegoś mnie zobowiązuje?

Nie. W AA nie prowadzi się rejestru członków ani list obecności. Nie musisz ujawniać o sobie żadnych danych. Jeśli nie zechcesz do nas wrócić, po prostu się więcej nie pokażesz — nikt nie będzie cię nagabywał.

 

A co jeśli spotkam tam kogoś znajomego?

Jeżeli nawet tak się zdarzy, to przecież osoba taka będzie na mityngu z tych samych powodów, co ty. Nikt nie wyjawi twojej tożsamości ludziom spoza wspólnoty. W AA każdy zachowuje taki stopień anonimowości, jaki mu odpowiada. Między innymi dlatego nazywamy siebie Anonimowymi Alkoholikami.

 

Jak wygląda mityng AA?

Są różne rodzaje mityngów, ale na każdym spotkasz alkoholików opowiadających o tym, jak alkohol wpłynął na ich życie i osobowość; o tym, co zrobili, żeby sobie pomoc, i o tym, jak im się żyje teraz.


W jaki sposób może mi to pomoc?

My, uczestnicy AA, wiemy, co to znaczy być uzależnionym od alkoholu i nie moc dotrzymać obietnicy zaprzestania picia — złożonej sobie i innym. Nie jesteśmy zawodowymi terapeutami. Staramy się pomoc innym w zdrowieniu z alkoholizmu, ponieważ nam samym udało się przestać pić — to nasze jedyne „kwalifikacje". Osoby z problemem alkoholowym, które do nas przychodzą, zdają sobie sprawę, że powrót do zdrowia jest możliwy, ponieważ we wspólnocie widzą ludzi z krwi i kości, którym udało się uwolnić od nałogu.

 

Dlaczego uczestnicy AA nadal chodzą na mityngi, mimo że się już wyleczyli?

Wyznajemy pogląd, że z alkoholizmu nie można się w y I e c z y ć - już nigdy bowiem nie będziemy w stanie pic normalnie. Zdolność do zachowania przez nas abstynencji zależy od naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Zdrowie to osiągamy chodząc regularnie na mityngi i stosując w życiu to, czego się na nich uczymy. Przekonaliśmy się tez, że łatwiej nam utrzymać trzeźwość, jeśli pomagamy innym alkoholikom.

 

Co trzeba zrobić by wstąpić do AA?

Wstępujesz do wspólnoty i stajesz się jej uczestnikiem, jeśli tylko (i kiedy) tego chcesz. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Przystępując do AA, wielu z nas nie było tej chęci całkiem pewnych.

 

Ile kosztuje członkostwo w AA?

W spolnota AA nie pobiera żadnych składek ani opłat za uczestnictwo. Pod koniec mityngu zbiera się wprawdzie pieniądze (potrzebne na pokrycie kosztów kawy, herbaty, wynajmu lokalu itp.), ale datki te są całkowicie dobrowolne; również ich wysokość zależy wyłącznie od ciebie.

 

Czy WspolnotaAAjest organizacją religijną?

Nie. I nie jest też powiązana z żadną sektą, wyznaniem ani Kościołem.

 

Ale dużo się tam mówi o Bogu, prawda?

Większość uczestników AA wierzy, że nasz problem alkoholowy udało nam się rozwiązać nie dzięki własnej sile woli, lecz dzięki jakiejś Sile Większej od nas samych. Każdy jednak definiuje ową siłę po swojemu. Wiele osób nazywają Bogiem, inne utożsamiają z grupą AA, a jeszcze inne wcale w nią nie wierzą. W AA jest miejsce dla wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących.

 

Czy na mityng AA mógł przyprowadzić rodzinę?

Członkowie rodzin i przyjaciele są mile widziani na tzw. mityngach otwartych. Informacje na ten temat możecie uzyskać w najbliższym punkcie kontaktowym AA.

 

Co radzicie swoim nowym członkom?

Z naszych doświadczeń wynika, że w AA najlepiej wracają do zdrowia ci, którzy:

a) unikają pierwszego kieliszka;

b) systematycznie uczęszczają na mityngi;

c) trzymają się blisko ludzi o dłuższym stażu trzeźwości;

d) starają się stosować w życiu zasady i sugestie programu.

 

Jak można się skontaktować z AA?*

Możesz skontaktować się dzwoniąc na nr telefonu: (+353) 087 330 1230. Można również skontaktować się poprzez email: alkoholicy@aadublin.com. Również większość mityngów w Irlandii, które są podane na niniejszej stronie dysponuje swoimi telefonami kontaktowymi i emailami. Osoby odbierające korespondencje i telefony to alkoholicy, członkowie wspólnoty AA, którzy pełnią służbe i dysponują potrzebnymi informacjami.

 

Oraz poszczególnymi mitingami poprzez telefon lub email Na mityngach możesz dostać dodatkowe ulotki z informacjami, wśród nich m.in.:

"Czy w-twoim życiu jest alkoholik?"

,,44 pytania"

"Czy AA może ci pomoc?"

"Myślisz, ze jesteś inny?"

"AA dla kobiet"

"Zbyt młody?"

"To jest AA"

 

Pamiętaj, że alkoholizm jest chorobą postępującą. Traktuj go poważne, nawet jeśli sądzisz, że znajdujesz się dopiero w początkowym stadium. Alkoholizm zabija ludzi. Jeśli będąc alkoholikiem będziesz nadal pił, twoja sytuacja będzie się wciąż pogarszać.

 

*Punkt nie występuje w ulotce, dodany do powyższej listy