Rodzaje Mityngów

Są dwa rodzaje mityngów: otwarte i zamknięte.

 

Mityngi Otwarte

Te mityngi mają na celu dotarcie do cierpiących alkoholików poprzez osoby trzecie dlatego może zdarzyć się, iż będą one odwiedzane przez grupę lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, nauczycieli, policję, media publiczne itd. To będą te osoby, które w swojej pracy zawodowej mają częsty kontakt z cierpiącym alkoholikiem, a poprzez swoją obecność na takim mityngu wyrażają swoją troskę i chęć pomocy. Tak się stało też na początku istnienia AA, kiedy to Henrietta Sieberling przedstawiła dr Boba Billowi W. Wielu tysięcy alkoholików, którzy odnaleźli swoją trzeźwość w AA, miało swoją pierwszą styczność z ruchem właśnie poprzez osoby trzecie niebędące alkoholikami — czy to poprzez doktora, policjanta, pracownika społecznego itd. Ci dobrzy przyjaciele AA wiedzieli, że AA istnieje, gdzie można do niego trafić oraz jaką pomoc AA oferowało dla osób z problemem alkoholowym.

 

Mityngi Zamknięte

Te mityngi są wyłącznie dla osób mających problem z piciem alkoholu lub którym wydaje się, że taki problem mieć mogą.

Mityngi są spotkaniami, gdzie uczestniczy się „dzielą” czyli opowiadają o swoim piciu alkoholu, jak trafili do AA i jak AA im pomogło pozostać trzeźwym. Istotną rolę w pozostaniu w trzeźwości pełni program 12 Kroków, jednakże każdy dowie się na ten temat więcej w swoim czasie.

 

Spotkania zamknięte są dla każdego, kto ma problem z piciem alkoholu. Nasze mityngi trwają średnio około godziny. Możesz przyjść 15 minut przed rozpoczęciem mityngu, to doskonała okazja do poznania się, kiedy to uczestnicy mitingu zbierają się przy herbacie i kawie, także okazja do rozmowy z jednym z członków AA; można też zwyczajnie zająć miejsce i słuchać przebiegu spotkania. Także po spotkaniu, można porozmawiać z którymś z uczestników odnośnie tego co usłyszałeś. Jest to wyłącznie kwestią przedstawienia się któremukolwiek z członków AA, używając wyłącznie swojego imienia (ze względu na anonimowość). Powiedz im, że jest to Twój pierwszy mityng, wtedy oni wprowadzą Ciebie dalej w tematykę i doświadczenie AA.

 

Jest bardzo ważne na początku, aby pamiętać, że członkowie AA będą rozumieli, przez co przechodzisz.