Co to jest intergrupa

Wspólnota Anonimowych Alkoholików to coś więcej niż jedna grupa.

Dobrowolne zrzeszenie kilku grup, na ogół działających w sąsiedztwie to: INTERGRUPA.

Oczywiście każda grupa nazywająca siebie grupą AA może działać poza strukturami całej Wspólnoty. Bo kto jej tego zabroni?

 

Tylko że taka izolacja może doprowadzić do błędnych interpretacji programu Wspólnoty, a zwłaszcza błędów w rozumieniu i realizacji 12-tu Tradycji AA. Grupie jest łatwiej się rozwijać i łatwiej przestrzegać zasad całej Wspólnoty, jeśli ma poprzez swoich przedstawicieli bieżący, regularny kontakt z intergrupą, regionem,

służbą krajową AA.

 

Intergrupa niesie posłanie AA sposobami przekraczającymi możliwości pojedynczych grup, organizuje kolportaż literatury, dociera do więzień, szpitali, aptek, współpracuje z lecznictwem przeciwalkoholowym itp.

 

Spotkania intergrupy są głosem sumienia wszystkich grup AA wchodzących w skład intergrupy. Stanowią forum wymiany doświadczeń i poglądów we wszystkich sprawach Wspólnoty. W spotkaniach, z prawem głosu uczestniczą:

 

- osoby tworzące radę intergrupy (i ewentualnie ich zastępcy), 

- mandatariusze  wszystkich grup AA wchodzących w skład intergrupy,

- reprezentanci intergrup na spotkania służb regionu,

- delegaci do służby krajowej, powiernicy klasy A(niealkoholicy) i klasy B  (alkoholicy) oraz delegaci narodowi obecni na spotkaniu.

 

Spotkania intergrupy są najczęściej organizowane co miesiąc lub dwa.  Każdy uczestnik głosuje zgodnie z własnym sumieniem. Przed głosowaniem każdej kwestii prowadzona jest dyskusja mająca na celu, zgodnie z zasadami zawartymi w 12 Koncepcjach, uzyskanie zasadniczej jednomyślności. Również po głosowaniu, gdy nie udało się uzyskać jednomyślności, udziela się głosu, wyłonionej w jego wyniku, mniejszości. Uczestnicy spotkania intergrupy wysłuchują sprawozdań rady intergrupy na temat realizacji głównego celu AA, czyli niesienia posłania w obrębie intergrupy, kolportażu, działalności informacyjnej i finansów intergrupy. Dokonują wyboru służb intergrupy, przyjmują lub odrzucają rekomendacje, planują i wytyczają kierunek prac intergrupy, a także doradzają radzie intergrupy, zatwierdzają kartę intergrupy, wybierają termin następnego spotkania. Sprawozdania z przebiegu spotkań intergrupy rozsyłane są za pośrednictwem internetu wszystkim zainteresowanym.

 

 

Powyższe wyjaśnienie pochodzi z Poradnika Służb AA opisującego czego dotyczą spotkania IG