Wykaz kontaktowy intergrupy "Irlandia"

Intergrupa "IRLANDIA"

irlandia@aa.org.pl

Delegat Intergrupy - Andrzej aa.delegat@gmail.com

Sekretarz Intergrupy -  Artur

aa.sekretarz@gmail.com

Rzecznik Intergrupy – Wiktor

aa.rzecznik@gmail.com

Skarbnik Intergrupy - Darek

 

aa.skarbnik@gmail.com

Kolporter Intergrupy -  Magda

 

aa.kolporter@gmail.com

Łącznik Internetowy Intergrupy – Darek

 

irlandia@aa.org.pl