Struktury AA w Polsce

Powyższe opracowanie pochodzi z http://aa.org.pl/konferencje