Informacje dla specjalistów

Jeżeli jesteś profesjonalistą związanym z którymś z poniższych zawodów, członkowie AA są gotowi do współpracy z Tobą:

 

-Specjaliści do spraw zdrowia

-Psychoterapeuci

-Specjaliści do spraw socjalnych

-Specjaliści do spraw religii

-Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia

-Dziennikarze i pracownicy mediów

-Pracownicy służby więziennej

-Doradcy zawodowi

- i inni