Informacje na temat AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni, poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. 

 

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 

Z preambuły AA; Copyright © by the A.A. Grapevine, Inc. 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą Dwunastu Kroków. Oddani są niesieniu pomocy każdemu, kto gdziekolwiek cierpi z powodu alkoholu. Program Dwunastu Kroków jest sugerowanym programem zdrowienia z alkoholizmu i jego efektów.

  

Obecnie jest około 18 polskojęzycznych mitingów na terenie Republiki Irlandii z szacunkową liczbą ponad 100 uczestników, obok około 850 irlandzkich mitingów AA z szacunkową liczbą 12,000 uczestników.

 

Literatura polskojęzyczna AA jest obecnie dostępna na polskojęzycznych mityngach. Można ją również zamówić przez polską stronę AA: http://aa.org.pl

 

„Alkoholizm to jedyna choroba, gdzie na minutę przed śmiercią spowodowaną uzależnieniem, chory jej zaprzeczy”

 

 „Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, postępującą, i śmiertelną w tym sensie, że zasadniczo nie zdarza się, by nawet świetnie leczony alkoholik mógł powrócić do picia kontrolowanego”